Ønsker du å bli medlem i Bergen Veteranvogn Klubb? Klikk på "Til innmelding" bak medlemstypen du ønsker. Fyll ut skjemaet som åpner seg og trykk på "Lagre innmelding" (grønn knapp). Alle felt som er merket med røde streker MÅ fylles ut. Hvis du ikke kan fylle ut dette så bruk skjema som ligger på websiden bvkn.no under menyen "Kontakt oss".

Hvis du velger kontingenttype "Familiemedlem" så må du også sende en epost med melding om hvem som er Hovedmedlem til medlemsansvarlig Lars Olav Lofthus. Epost adresse: larsolavlofthus@gmail.com

Innbetalingsinformasjon blir sendt fra BVK, primært til din epostadresse.

OBS! Når det står kun "Bekreftelse" på skjermen, så er du blitt innmeldt. Vi jobber med å få en litt mer bekreftende tekst her.

Familiemedlem
Pris: 100

Hovedmedlem
Pris: 400